Privacyverklaring

Shop-in-shop | Ambacht & Design

Algemeen

Knapgemaakt kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van Knapgemaakt heeft verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Knapgemaakt verwerkt de onderstaande persoonsgegevens:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail

Indien wij met u een overeenkomst van opdracht hebben gesloten, verwerken wij tevens uw bankrekening nummer, uw bedrijfsnaam en de URL’s van uw website.

Waarom verwerken wij deze gegevens?

Knapgemaakt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Knapgemaakt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande het plaatsen van een shop-in-shop op Knapgemaakt. In dit kader gebruikt Knapgemaakt uw persoonsgegevens ook om u te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Knapgemaakt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens verzameld worden. Uw gegevens worden niet langer dan een half jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Knapgemaakt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering via ons Contactformulier. Knapgemaakt reageert zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Knapgemaakt worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Knapgemaakt gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Knapgemaakt gebruikt cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking en optimalisatie van de website. Wij gebruiken analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Beveiligen

Knapgemaakt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Knapgemaakt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Knapgemaakt verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via ons Contactformulier.